Quan điểm của Việt Nam về Biển Đông rất rõ ràng, nhất quán

Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 22. Ảnh: Asean2019.go.th.
Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 22. Ảnh: Asean2019.go.th.
Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 22. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top