Quân dân huyện đảo Trường Sa: Hướng về Đại hội XIII với niềm tin và quyết tâm canh giữ biển trời

Các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: BPT
Các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: BPT
Các chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: BPT
Lên top