Quan chức các nước đến Đại sứ quán Việt Nam viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Lên top