Quán cafe - nhạc sống bốc cháy, nhiều khách hàng hoảng hốt