Quá trình công tác Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 44 tuổi

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Cường
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Cường
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Cường
Lên top