tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng:

Qua nhiều bước lọc, tránh những bài học đau lòng về công tác cán bộ

PGS-TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Vương
PGS-TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Vương
PGS-TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Vương
Lên top