Qua mặt Cục quản lý đường bộ, ngang nhiên lập biển báo cấm trên quốc lộ 1A