PVN tập trung triển khai các dự án dầu, khí trọng điểm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Lên top