Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước là tuyệt mật

Đại biểu dự Hội nghị Trung ương 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Đại biểu dự Hội nghị Trung ương 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Đại biểu dự Hội nghị Trung ương 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top