Phun khử khuẩn các cơ sở thờ tự ở Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19

Các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Anh
Các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Anh
Các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Ngọc Anh
Lên top