Phú Yên: Xả lũ lớn nhất trong vòng 7 năm qua, nhiều nhà lút nóc