Phú Yên: Phát hiện trường hợp đầu tiên mắc virus Zika