Phú Yên: Lại gánh mưa lũ đầu xuân, hơn 1000 ha lúa Đông Xuân ngập úng