Phú Yên: Ít nhất 2 người bị lũ cuốn, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước