Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phú Yên dừng lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông vì lũ dâng cao