Phú Yên: Đi mua đồ ăn sáng cho cha mẹ, một học sinh lớp 3 bị lũ cuốn