Phú Yên có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Bà Cao Thị Hòa An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.
Bà Cao Thị Hòa An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.
Bà Cao Thị Hòa An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.
Lên top