Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế rừng và biển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.Y
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.Y
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.Y
Lên top