Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. (Ảnh: TL).
Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. (Ảnh: TL).
Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. (Ảnh: TL).
Lên top