Phú Quốc - “45 năm chiến thắng trở về”

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng các cựu tù thắp hương cho đồng đội đã anh dũng hy sinh.
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng các cựu tù thắp hương cho đồng đội đã anh dũng hy sinh.
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cùng các cựu tù thắp hương cho đồng đội đã anh dũng hy sinh.
Lên top