Phụ huynh tố trường từ chối cho con vào bán trú vì cho rằng không…lót tay