Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phớt lờ lệnh cấm, Viglacera Vân Hải vẫn moi cát trắng trong rừng phòng hộ