Phong trào Đồng khởi biểu hiện sự sáng tạo, độc đáo của cách mạng Việt Nam

Cuộc họp báo. Ảnh: K.Q
Cuộc họp báo. Ảnh: K.Q
Cuộc họp báo. Ảnh: K.Q
Lên top