Phong tỏa phường Cộng Hòa, Chí Linh (Hải Dương) ngừa dịch COVID-19

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ảnh Phú Đỗ
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ảnh Phú Đỗ
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ảnh Phú Đỗ
Lên top