"Phòng thủ thật chặt", nâng mức đề phòng toàn xã hội với dịch COVID-19

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Lên top