Phòng dịch COVID-19, Hải Dương hạn chế tối đa 20 người/phòng bỏ phiếu

Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương. Ảnh Trang tin Hải Dương
Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương. Ảnh Trang tin Hải Dương
Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top