Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được làm quyết liệt từ Trung ương đến địa phương

Vụ Cty Tân Thuận bán hơn 30ha đất giá rẻ cho doanh nghiệp, một số cán bộ đã bị xử lý kỉ luật
Vụ Cty Tân Thuận bán hơn 30ha đất giá rẻ cho doanh nghiệp, một số cán bộ đã bị xử lý kỉ luật
Vụ Cty Tân Thuận bán hơn 30ha đất giá rẻ cho doanh nghiệp, một số cán bộ đã bị xử lý kỉ luật
Lên top