Phòng, chống tham nhũng: Công khai, minh bạch là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực

Ông Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Ông Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Ông Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Lên top