Phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới Tây Nam: Quyết liệt và tình người

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (bìa trái) kiểm tra tình hình khu vực biên giới mùa dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (bìa trái) kiểm tra tình hình khu vực biên giới mùa dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (bìa trái) kiểm tra tình hình khu vực biên giới mùa dịch COVID-19. Ảnh: LT
Lên top