Phòng, chống dịch COVID-19: Phải xử nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe

Cơ quan chức năng vừa thực hiện việc cách ly là để phòng, chống dịch bệnh lây lan.
Cơ quan chức năng vừa thực hiện việc cách ly là để phòng, chống dịch bệnh lây lan.
Cơ quan chức năng vừa thực hiện việc cách ly là để phòng, chống dịch bệnh lây lan.
Lên top