Phòng chống dịch COVID-19: Chặt chẽ nhưng không cực đoan, tránh bất lợi cho người dân

Tỉnh Hải Dương hiện còn hơn 30.000 tấn cà rốt đến kỳ thu hoạch. Ảnh: TTXVN
Tỉnh Hải Dương hiện còn hơn 30.000 tấn cà rốt đến kỳ thu hoạch. Ảnh: TTXVN
Tỉnh Hải Dương hiện còn hơn 30.000 tấn cà rốt đến kỳ thu hoạch. Ảnh: TTXVN
Lên top