Phòng chống COVID-19 hiệu quả, bảo đảm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công: Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đối chiếu danh sách và phát phiếu bầu cho các cử tri tại Nhà giàn DK1/17. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Đối chiếu danh sách và phát phiếu bầu cho các cử tri tại Nhà giàn DK1/17. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Đối chiếu danh sách và phát phiếu bầu cho các cử tri tại Nhà giàn DK1/17. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Lên top