Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I làm Thư ký Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lên top