Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm Phó Bí thư Đà Nẵng

Ông Hà Ban trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng.
Ông Hà Ban trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng.
Ông Hà Ban trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Quảng.
Lên top