Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phản ánh mất phí xét nghiệm COVID-19

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phản ánh mất phí xét nghiệm COVID-19. Ảnh: minh họa: LDO
Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phản ánh mất phí xét nghiệm COVID-19. Ảnh: minh họa: LDO
Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phản ánh mất phí xét nghiệm COVID-19. Ảnh: minh họa: LDO
Lên top