Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho công nhân lao động trong bão