Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung cấp điện cả trong nước và nhập khẩu