Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xử lý nghiêm khi có dấu hiệu vi phạm về dược, TPCN