Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm đối tượng mua bán, dụ dỗ học sinh sử dụng “búa lưỡi“