Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng nông thôn mới phải vì dân

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị (ảnh Nhật Hồ)
Lên top