Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tinh gọn bộ máy để cải cách tiền lương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương. Ảnh: Thành Chung
Lên top