Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải đảm bảo tuyệt đối tính mạng con người trong bão số 3