Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm một số mô hình sản xuất tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm một số mô hình sản xuất tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm một số mô hình sản xuất tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Lên top