Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký công nhận thêm 4 địa phương đạt chuẩn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Lên top