Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo “nóng” sau bài viết của Lao Động