Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo “nóng” sau bài viết của Lao Động