Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng sốt xuất huyết ở Hà Nội

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng SXH ở Hà Nội.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng SXH ở Hà Nội.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng SXH ở Hà Nội.
Lên top