Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhiều trường “ép” mua sách tham khảo để hưởng "hoa hồng"

Không chỉ có độc quyền SGK mà còn có thực tế là nhiều trường bằng cách này hay cách khác “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Không chỉ có độc quyền SGK mà còn có thực tế là nhiều trường bằng cách này hay cách khác “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Không chỉ có độc quyền SGK mà còn có thực tế là nhiều trường bằng cách này hay cách khác “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top