Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mô hình đào tạo nước ta hình đáy to, nút thắt ở giữa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Lên top