Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Học sinh Việt Nam không nên chỉ biết vâng lời

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là diễn giả trong phiên "Tương lai việc làm ASEAN". Ảnh chụp màn hình.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là diễn giả trong phiên "Tương lai việc làm ASEAN". Ảnh chụp màn hình.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là diễn giả trong phiên "Tương lai việc làm ASEAN". Ảnh chụp màn hình.
Lên top