Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2018

Các đại biểu dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Ảnh: NT