Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2018

Các đại biểu dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Ảnh: NT